Alle informatie op de X4R website is bedoeld voor eigen gebruik van X4R en van geregistreerde gebruikers. Commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van de X4R website. Hiervoor kunt u het contactformulier gebruiken.

De informatie, die op www.x4r.nl beschikbaar wordt gesteld door X4R is altijd onder voorbehoud. Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van deze site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat gepubliceerde informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleent. X4R is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie. Wijzigingen en correcties aan de website worden zonder voorafgaande mededeling aangebracht. Hoewel X4R zijn best doet om inbreuk op rechten van derden te vermijden, zal X4R dit in voorkomende gevallen direct na melding corrigeren. X4R aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

Op de website van X4R bv kunnen links worden aangeboden naar externe websites. Deze links zijn slechts ter informatie aan de bezoeker van de website opgenomen. X4R kan niet instaan voor het functioneren van de externe website. Hoewel X4R uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud van externe websites, noch voor het correct functioneren hiervan. Tevens staat X4R niet in voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die op externe websites worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot deze sites wordt afgewezen. Verwijzing op de site naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.

© 2015 - 2020   X4R -  Alle rechten voorbehouden